Ερευνώντας το δίπολο καλό – κακό

Στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής μας έρευνας ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να αποτυπωθούν
σε εικόνα τα εκάστοτε στάδια που περάσαμε.
Παρά το γεγονός ότι φαινομενικά δεν υπάρχει συνέπεια αναφορικά
με το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα
που θα φέρει η παράσταση,
θέλαμε να μοιραστούμε τη συνολική πορεία μας.

Νοέμβριος 2018 
Ερευνώντας το δίπολο καλό – κακό
Σε συνεργασία με την Αλεξάνδρα Διονά • ashinyday •