Πρόβες

Στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής μας έρευνας ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να αποτυπωθούν
σε εικόνα τα εκάστοτε στάδια που περάσαμε.
Παρά το γεγονός ότι φαινομενικά δεν υπάρχει συνέπεια αναφορικά
με το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα
που θα φέρει η παράσταση,
θέλαμε να μοιραστούμε τη συνολική πορεία μας.

Ιανουάριος 2019 
Πρόβες
Σε συνεργασία με τη Δώρα Δημητρίου