Πρώτη φωτογραφική απόπειρα για το Folie à deux

Στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής μας έρευνας ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να αποτυπωθούν
σε εικόνα τα εκάστοτε στάδια που περάσαμε.
Παρά το γεγονός ότι φαινομενικά δεν υπάρχει συνέπεια αναφορικά
με το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα
που θα φέρει η παράσταση,
θέλαμε να μοιραστούμε τη συνολική πορεία μας.