Το ταξίδι μας στο Παρίσι και στην πόλη Le Mans όπου ζούσαν και εργάζονταν οι αδελφές Παπέν.

Στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής μας έρευνας ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να αποτυπωθούν
σε εικόνα τα εκάστοτε στάδια που περάσαμε.
Παρά το γεγονός ότι φαινομενικά δεν υπάρχει συνέπεια αναφορικά
με το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα
που θα φέρει η παράσταση,
θέλαμε να μοιραστούμε τη συνολική πορεία μας.